Przybycie Stara 266 z radiostacją R140
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...