Kawałek historii klubu SP7PDL


        Początki Łowickiego Klubu Krótkofalowców SP7PDL sięgają początku lat sześćdziesiątych. Wtedy to grupa zapaleńców i entuzjastów krótkofalarstwa między innymi Andrzej SP7AWA, Janek SP7AUG, Mietek SP7CMR, Bohdan SP7CMJ, Andrzej SP7DIV, Witek SP7DIU, Edek SP7CZY, Stefan SP7DLC, Józek SP7DCX, Andrzej SP7HJE, Piotrek SP7HJJ, Idzi SP7IWF,Stanisław SP7ERS, Waldek SP7FOL postanowili "zjednoczyć siły" i powołać do życia Klub Krótkofalowców SP7PDL. Niestety kilku wyżej wymienionych kolegów odeszło już do "krainy wiecznych d-xów".

        Na początku działalności klub mieścił się w prywatnym mieszkaniu jednego z kolegów, lecz po pewnym czasie zgodnie z ówczesnymi przepisami przeniósł się do Miejskiego Domu Kultury na ulicę Podrzeczną. Tam od 1969 roku działał już pod skrzydłami tej instytucji. W bardzo skromnym pomieszczeniu ( zaledwie kilka metrów kwadratowych) nasi starsi koledzy z entuzjazmem wymieniali doświadczenia i konstruowali urządzenia do łączności amatorskich.Należy wspomnieć tu kolegę Mietka SP7CMR, który już w czasie okupacji niemieckiej nasłuchiwał audycji radiowych na wykonanych przez siebie odbiornikach. W następnych latach jako jeden z pierwszych w Polsce krótkofalowców zaczął pracować emisją SSB, oczywiście na własnoręcznie zbudowanej radiostacji.

        W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych nastąpiła zmiana siedziby na niewiele większe pomieszczenie na poddaszu bloku Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Tkaczew. Tu nastały "chudsze" dni działalności klubu. Stan wojenny, zdeponowanie urządzeń nadawczych i następne przenosiny do Miejskiego Domu Kultury na ulice Pijarską. Rok 1999 - wielkie dni dla naszego miasta, przyjazd do Łowicza Papieża Jan Pawła II. Stacja klubowa pracuje pod znakiem okolicznościowym 3Z7JPL.

        Mijają kolejne lata, MDK zostaje przeniesiony ponownie na ulice Podrzeczną. Działalność klubu ze względu na brak pomieszczenia staje pod znakiem zapytania. My jednak nie tracimy nadziei i czynimy starania, by klub mógł działać przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.l w Łowiczu. Spotykamy się z przychylnością dyrekcji i otrzymujemy pomieszczenie. Zabieramy się do prac remontowo- adaptacyjnych, instalujemy anteny i przygotowujemy sprzęt do pracy. SP7PDL jest znowu w eterze...!

Powyższe fakty przy wydatnej pomocy i wiedzy kol. Stefana SP7DLC
spisał Marek SQ7JHJ